jueves, 8 de octubre de 2009

Parlem de lleis

Avui us parlaré de la llei 22/2003, de protecció d'animals, en vigor des de l'1 de gener de 2007 (la podeu consultar aquí). Aquesta llei regula, entre d'altres coses, la tinença i cria de gossos. Així doncs, aquest és el marc legal en el que es mouen criadors o centres de reproducció d'animals de companyia.A continuació us exposaré els articles que, sota el meu punt de vista, són més interessants:

TÍTOL I (Disposicions generals i normes generals de protecció dels animals)
CAPÍTOL II (Normes generals de protecció dels animals):


Article 4.1) "Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d'animals: 1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie."
   
Article 4.2) "Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d'animals: 2. La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per a garantir-ne la salut."

Article 5a) "Resten prohibides les següents actuacions respecte als animals: a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics"

Article 5d) "Resten prohibides les següents actuacions respecte als animals: (...) d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l'animal."

Article 5l) "Resten prohibides les següents actuacions respecte als animals: (...) l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells."


TÍTOL IV (Dels Nuclis Zoològics)
CAPÍTOL III (Establiments de venda d'animals i centres de cria d'animals)

Article 21c) "Requisits de funcionament. Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents: (...) c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos de malaltia, o per a tenir-los, si escau, en períodes de quarantena."

Article 21f) "Requisits de funcionament. Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents: f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals"

Article 24.1c) "Requisits: 1. Els establiments de venda d'animals i els centres de cria d'animals han de complir els requisits de funcionament següents: (...) c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni llurs progenitors, malalties hereditàries diagnosticables."


Article 24.2c) "L'actuació d'aquests centres s'ha d'ajustar als requeriments següents: (...) c) Els cadells importats o criats per a ésser venuts com a animals de companyia no poden ésser separats de la mare abans del moment de deslletament recomanat per a cada espècie."


TÍTOL VII (Infraccions i sancions)
CAPÍTOL II (Sancions)

Article 30.3: "Són infraccions greus: (...)
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el títol IV
(...)

j) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut"

Article 30.4: "Són infraccions molt greus: (...)
h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus. (...)
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any"Dimarts vinent em treuen els punts, ja en tinc moltes ganes perquè amb ells marxarà també la campanota. A veure com em veu en Bernat... Espero poder-vos donar bones noticies sobre a la meva recuperació. 


Llepadetes a tots !!

No hay comentarios:

Publicar un comentario